Wie voldoende mensen heeft krijgt het werk

27 september 2017 - 09:09

Het gaat goed met de omzetontwikkeling bij de schoonmaakbedrijven in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de omzet van schoonmaakbedrijven in het tweede kwartaal van 2017 met 6,8% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2016. Het gaat daarentegen minder goed met het aanbod van vakkundig schoonmaakpersoneel. Tel daarbij nog op dat het UWV in 2017/18 een banengroei in de schoonmaaksector verwacht van 3.000 medewerkers.

Is het adagium: veel mensen = geen werk en veel werk = geen mensen van toepassing in de schoonmaaksector? Of anders gezegd: wie straks de mensen heeft krijgt het werk!

Rabobank economen wijzen op het feit dat de krapte op de arbeidsmarkt de economie belemmert, zij noemen hierbij onder meer met name de schoonmaaksector. Het OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) rapport schrijft dat de arbeidsmarktkrapte in Nederland voor de economische groei een grotere bedreiging vormt dan de kredietcrisis.

Inktvlek
Steeds vaker bereikt ons het signaal dat er in toenemende mate sprake is van een schaarste aan vakkundige schoonmakers, zowel voor wat betreft de reguliere schoonmaak als de specialistische reinigingstakken. Zelfs voor bepaalde managementfuncties. Kwamen deze signalen in eerste instantie vooral uit de Randstad, inmiddels vernemen wij dat hiervan ook sprake is in diverse andere provincies.

OSB: arbeidsmarkt krapte op agenda ALV
OSB bevestigt signalen te ontvangen van leden dat het in bepaalde regio’s steeds moelijker wordt om aan geschikt personeel te komen. Zij ziet de nabije toekomst op dit gebied wat sombertjes in en gaat naarstig op zoek naar mogelijke oplossingen: “Wij verwachten dat deze krapte zal toenemen. OSB zoekt daarom zeker naar oplossingen voor haar leden. Het thema staat de eerstvolgende algemene ledenvergadering op de agenda.”

De werkgeversorganisatie wil tijdens de ALV de arbeidsmarktontwikkelingen bespreken en laten schoonmaak- en glazenwassersbedrijven presenteren wat zij doen om medewerkers te werven.

Voorts wordt in de OSB academie een cursus ontwikkelt waar arbeidsmarktwerving centraal staat. Maar er is sprake van meer activiteiten: “Daarnaast besteden we ook in onze lobby veel aandacht aan de arbeidsmarkt. Zo zijn we bezig met het dienstenpact. Hierin werken we samen met de catering- en beveiligingsbranche aan versterking van onze arbeidsmarkt. Je ziet dat door allerlei ontwikkelingen de werkgelegenheid in deze branches onder druk komt te staan.”

SIEV: ieder nadeel heeft zijn voordeel
Ook SIEV bevestigt dat er een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan is. Zeker de aansluiting van vakgeschoolde jongeren wreekt zich thans: “Daarom zijn we zo blij met de Stichting Nelis glazenwassersopleiding!”

SIEV merkt dat deze krapte wel zorgt voor een betere samenwerking tussen de bedrijven en tevens bijdraagt aan een fatsoenlijkere tariefstelling. SIEV voorzitter Maurice Rutgrink: “Wij merken dat zelfs de grotere schoonmaakbedrijven meer de hulp inroepen van papa/mama bedrijven en zzp’ers. Dit in plaats van nauwelijks geschoolde uitzendkrachten in te huren. Deze grotere bedrijven zijn bereid meer te betalen voor de deskundigheid en continuïteit welke de leden uit ons segment hen te bieden hebben. ”

Maar SIEV juicht ook de ontwikkeling toe dat de kleinere bedrijven samenwerkingsverbanden aangaan om regio overschrijdende activiteiten te kunnen uitvoeren. Niet in iedere regio beschikken bedrijven in dit segment, mede door de krapte op de arbeidsmarkt, over voldoende medewerkers. Een collega bedrijf uit een andere regio versterkt hen als dan in dergelijke situaties.

Reactie schoonmaakbedrijven en bonden
Wij verzochten diverse schoonmaakbedrijven en de bonden om hun zienswijze met betrekking tot de problematiek en welke oplossingen zij zien. De opgetekende teneur is gelijk met uitzondering bij één landelijk schoonmaakbedrijf. Sommige bedrijven, zoals Gom, Asito en ICS (“zelfs geen mensen voor full-time banen te vinden”) signaleren uitsluitend de problematiek, andere bedrijven noemen ook mogelijke oplossingen.

EW Facility Services: loyaliteit belonen
EW Facility Services erkent de krapte op de arbeidsmarkt. Door de verdergaande economische groei zal dit probleem naar hun mening steeds groter worden. Al enige tijd geleden voorzag het management van EW het afnemende personeelsaanbod. Bas Haagen, directeur marketing & sales: “Het is om die reden dat wij de capaciteit van ons recruitment team verhoogd hebben en bovendien de reactiesnelheid in het sollicitatieproces versneld hebben. Binnen 24 uur reageren wij op een sollicitatie.” Hoewel het personeelsprobleem zich voornamelijk voordoet bij het uitvoerend personeel, heeft het personeelsissue inmiddels ook haar intrede gedaan op het niveau van commercie en rayonmanagement.

De objectleiding en rayonmanagement daarentegen mogen naar de mening van Effektief zeker meer gaan verdienen zodat ze ook een ander type medewerker (HBO) aan zich kunnen binden. Bij voorkeur vastgelegd in de cao.
Als oorzaken van de schaarste noemt de vakbondsbestuurder:

  • Er zijn weinig mensen die dromen van een baan als schoonmaker;
  • Bij een aantrekkende economie kiest men liever ander werk ;
  • Uit (oud) onderzoek blijkt dat bij aantrekkende economie de behoefte om het gezinsinkomen via een bijbaan aan te vullen vermindert;
  • Partners kunnen weer een fulltime baan vinden, waardoor de andere partner niet langer hoeft bij te verdienen;
  • ZZP‘ers die uit noodzaak ook schoonmaakwerk verrichten keren volledig terug naar hun eigen metier.

Kampherbeek adviseert de schoonmaakbedrijven het traditioneel denken te veranderen: “Nog steeds horen we dat leidinggevenden liever veel mensen met weinig uren hebben omdat dan eventuele ziekte makkelijker binnen een pand is op te lossen. Daar moeten we dus vanaf. Dit impliceert ook het in gesprek gaan met de opdrachtgever. Bijvoorbeeld: u kunt wel één persoon voor vier uur krijgen maar geen twee personen voor elk twee uur. Dit helpt echt.”

De vakbondsbestuurder ziet verder als oplossingen:

  • Uren uitbreiding voor de mensen die dat willen;
  • Doelgroepen beleid: bepaalde werkzaamheden aanpassen aan mensen met een beperking
  • Werk aanpassen aan de wensen van mensen. Vraag naar de tijden waarop mensen beschikbaar zijn en stem het werk hier op af. Houd rekening met mogelijkheden die in overeenstemming zijn met de leeftijd (zorg dat senioren geen zware taken toebedeeld krijgen);
  • automatisering/robotisering (toekomst).
  • Werk aantrekkelijker maken, meer betalen en een goede sfeer creëren.

Nieuwe werkelijkheid

Uit de reacties wordt overduidelijk dat er sprake is van een behoorlijk en groeiend probleem ten aanzien van de arbeidsmarkt in de schoonmaaksector. Dat dit onderwerp op de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de werkgeversorganisatie op de agenda staat is veelzeggend. Het valt te hopen dat de bedrijven dan met open vizier oplossingsrichtingen aandragen.

Creativiteit en accent op het verbinden en personeelsbehoud en aangaan van samenwerkingsverbanden worden genoemd als succesfactoren om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Wordt zoals wij in het intro al stelden: wie voldoende mensen heeft krijgt straks het werk de nieuwe werkelijkheid? Dan is de branche in ieder geval wel verlost van het inkopen van de schoonmaak tegen (te)lage prijzen!

Gerelateerde artikelen

Dit zijn de 6 best hanteerbare KPI’s in de schoonmaak

4 juli 2017 - 09:07

Key Performance Indicators (ook wel Kritieke Prestatie Indicatoren), afgekort KPI’s, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. Het is een managementinstrument dat gehanteerd wordt bij leveranciersmanagement om de kwaliteit […]

Efficiënter schoonmaken met sensoren in afvalbakken

12 april 2017 - 16:04

In de schoonmaakwereld is weinig zo inefficiënt als het legen van afvalbakken die nog niet eens tot de helft gevuld zijn. Of een afvalbak wel of niet geleegd moet worden […]

7 tips voor tevreden facilitaire medewerkers

4 oktober 2016 - 13:10

Als facilitair leidinggevende heb je een grote invloed op de sfeer binnen je team en het welbevinden van medewerkers. Je ziet graag dat jouw medewerkers betrokken en gemotiveerd zijn en […]

Over RD Multiservices

Over Ons
Nieuws
Werken bij
Contact

Contact

RD Multiservices

Ebweg 55
2991LS Barendrecht

Postbus 52026
3007 LA Rotterdam

+31 (0)10 290 81 50
info@rdmultiservices.nl
 
Realisatie door Realisatie door Webss
© RD Multiservices BV, Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.